Płyty przykrywające

Betonowe płyty przykrywające mają zastosowanie przy wykończeniu kominów tynkiem bądź płytką klinkierową. Wykończenie może poszerzać maksymalnie obrys komina o 2 cm z każdej strony. Płyty są oferowane dla ciągów z otworem wentylacyjnym i bez.